Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2014

jagodens
5351 7bc7 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa

December 05 2014

jagodens
6997 4bde 500
dosłownie
jagodens
mam za słabą psychikę na ten świat
jagodens
jagodens
0687 210d
fuck off

December 04 2014

jagodens
8018 ef8c
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
jagodens
1788 5853
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
jagodens
2926 d980
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
jagodens
5149 9568
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
jagodens
6378 095a
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
jagodens
7162 2ccc
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
jagodens
1295 2101
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
jagodens

na zawsze to znaczy –
na wspomnienia i marzenia
na wczoraj i na jutro
na szczęście w nieszczęściu
i na całe szczęście

— Victor Venerdi
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
jagodens
2108 658d
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
jagodens

Tęsknię, choć wiem nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Z rozsznurowanymi butami, mam pełen słoik słonych wspomnień o Tobie.

-Fisz 
jagodens
Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą. Jestem z tobą, nawet jeśli leżysz w rynsztoku. Nawet wtedy, jeśli zwariowałeś i poszedłeś do jakiejś dziwki. Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul
jagodens
6356 2a0b
Reposted fromflamesoflove flamesoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl